Welkom

Welkom op de site wondcasuistiek.nl

Het doel van deze site is om zorgverleners, die zich met wondzorg bezig houden, de gelegenheid te geven om kennis met elkaar te delen.

Kennis delen door middel van het uitwisselen van casuistieken en foto’s van uitzonderlijke wonden. De nadruk zal liggen op de volledige casuistieken, van het moment dat de patiënt zich meldt totdat de wond gesloten is, of dat nu spontaan of chirurgisch is, maakt niet uit.

Om makkelijk te kunnen zoeken zullen de casuistieken in groepen onderverdeeld worden nl: Decubitus, diabetische ulcera, ulcus cruris, traumatische wonden, oncologische ulcera, chirurgische wonden. Alle casuistieken zullen in dezelfde format ingevoerd worden.

Aangezien er privacygevoelige informatie op komt te staan zal er gewerkt gaan worden met een inlogcode. Deze site zal zich verder houden aan de HON code, zodra hij af is zal er om goedkeuring gevraagd worden.

Voor meer informatie over het gebruik van de foto's en casussen kijkt u op onze Creative Commons pagina.

Voor vragen en opmerkingen kunt u emailen met info@wondcasuistiek.nl